Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN

Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara.  Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis  di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan program kerja  di Sub Bidang Disiplin, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan ASN;
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang disiplin, kedudukan hokum dan kesejahteraan ASN;
  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
  5. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN;
  7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang disiplin, keduduakn hukum dan kesejahteraan ASN;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang disiplin, kedudukan hukum dan kesejahteraan ASN yang diserahkan oleh Kepala Bidang