Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian

Sub Bidang  Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian  dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian. Subbidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan, pemindahan dan pemberhentian, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Subbidang Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian dalam melaksanakan tugas  menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian;

  2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengadaan Pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara;

  3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara;

  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  5. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;

  6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;

  7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian;

  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengadaan, pemindahan dan pemberhentian yang diserahkan oleh Kepala Bidang